Jumat, 03 Maret 2017

Pendidik dan Peserta Didik Berprestasi

Pemilihan pendidik dan peserta didik berprestasi adalah kegiatan rutin yang selalu dihadirkan dalamkegiatan HUT PKP DKI Jakarta. Rangkaian seleksi pendidikberprestasi mencakup tiga tahapan yaitu, tes tertulis, tes wawancara dan praktik mengajar. Sedangkan seleksi peserta didik berprestasi mencakup portofolio, wawancara dan baca-tulis Alquran.
Seleksi Peserta Didik tentang ke-PKP-an
Seleksi Peserta Didik tentang ke-PKP-an
Kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat pendidik dan peserta didikuntuk lebih giat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya serta memberikan kesempatan para pendidik dan peserta didikuntuk menyalurkan kemampuan mereka. Kepada para pemenang diberikan uang pembinaan, medali dan piagam penghargaan yang diserahkan bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke 38 PKP, Selasa, 8 April 2014. Berikut para pemenangnya. (Annisa)
Praktik Mengajar Menjadi Salah Satu Seleksi yang di berikan kepada pendidik
Praktik Mengajar Menjadi Salah Satu Seleksi yang di berikan kepada pendidik


Pendidik Berprestasi
Nama PesertaUnit KerjaNilai Skor AkhirPeringkat
 1Tuti Alawiyah, S.Ag.
MTs
77,87
Peringkat I
 2Urip Widodo, S.Pd.
SMA
76,06
Peringkat II
 3Aryannaraswari
TK
75,93
Peringkat III
 4Dessy Fourmisari, S.Pd.
SMA
75,78
Harapan I
 5Siswanto, S.Si.
SMA
73,11
Harapan II

Dr. (HC). A.M. Fatwa  memberikan piagam penghargaan kepada Juara I Pendidik Berprestasi
Dr. (HC). A.M. Fatwa memberikan piagam penghargaan kepada Juara I Pendidik Berprestasi
Peserta Didik Berprestasi
Nama Peserta DidikAsal SekolahNilai Skor AkhirPeringkat
 Sylvia Bonetha
SMA
78,89
Peringkat I

 Syalbiah Ophi Narista
MTs
73,60


H.R. Museno mengalungkan medali kepada Juara III peserta didik berprestasi
H.R. Museno mengalungkan medali kepada Juara III peserta didik berprestasi

Pendidik/ Tenaga Kependidikan Bermasa Bakti 20 dan 30 Tahun
Dalam rangkaian HUT PKP, diadakan pula pemberian pengharagaan kepada pendidik/tenaga kependidikan yang mengabdi di Kampus PKP DKI Jakarta dengan masa bakti 20 dan 30 tahun tanpa henti. Ada sebanyak 11 orang yang berhak mendapatkannya. Mereka adalah sebagai berikut :
NoNamaJabatanStatus
Karyawan
Masa KerjaUnit Kerja
 1Dra. Ani Masruroh
Guru Kelas
Tetap
20 Tahun
MI
 2
Soekarno
Kepala TU
Tetap
20 Tahun
MI
 3Amin Ustadzi, S.Ag.
Kepala Madrasah
Tetap
20 Tahun
MTS
 4Sukarno, A.Md.
Guru
Tetap
20 Tahun
MTS
 5Eko Muchdianto, A.Md.
Guru
Tetap
20 Tahun
MTS
 6Euis Srihayati, S.Pd. I
Guru
Tetap
20 Tahun
MTS
 7Drs. Murodi
Guru
Tetap
20 Tahun
MTS
 8Yayan Mulia
Keamanan
Tetap
20 Tahun
SMA
 9Drs. Ladiyo
Guru
Tetap
20 Tahun
SMK 2
 10Ahmad Mustakim
Staf. Sekretariat
Tetap
20 Tahun
Sekretariat
Baca Tulis Al-Quran salah satu pesyaratan seleksi peserta didik berprestasi
Baca Tulis Al-Quran salah satu pesyaratan seleksi peserta didik berprestasi
Sebagai tanda penghargaan, maka pendidik/tenaga kependidikan yang telah memiliki masa bakti 20 dan 30 tahun tersebut memperoleh medali dan piagam penghargaan serta uang motivasi yang akan diberikan bertepatan upacara peringatan HUT Kampus PKP Jakarta Islamic School.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Postingan Populer