Kurikulum

MTs PKP menggunakan kurikulum K13 diperkaya dengan pembiasaan berupa hafalan Quran, tadarus, sholat dhuha dan sholat dzuhur, ashar berjamaah.

No
Mata Pelajaran
Jam Pelajaran
KLS
VII
VIII
IX
1
Pendidikan Agama Islam   

a.       Al-Qur’an Hadis
3
75
75
75

b.      Akidah Akhlak
2
75
75
75

c.       Fikih
2
75
75
75

d.      Sejarah Kebudayaan  Islam
2
70
70
70
2
Pendidikan Kewarganegaraan
3
75
75
75
3
Bahasa Indonesia
6
75
75
75
4
Bahasa Inggris
4
70
70
70
5
Bahasa Arab
3
70
70
70
6
Matematika
5
70
70
70
7
Ilmu Pengetahuan Alam
5
70
70
70
8
Ilmu Pengetahuan Sosial
4
70
70
70
9
Seni Budaya
2
80
80
80
10
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
2
80
80
80
11
Prakarya /Teknologi Informasi dan Komunikasi
2
80
80
80
12
    Muatan Lokal :
        a. Tahfidz Qur’an
        b.  PLKJ
        c.  Kaifiat Ibadah
  

2
1
1

70
-
75


70
75
75


70
75
75

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar